Reklamace a vrácení

ZÁRUČNÍ DOBA:

 • Záruční doba je omezená datem spotřeby uvedeným na obalu produktu.
 • Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako,,spotřebujte nejlépe do“
 • Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.
 • V takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému.
 • Údaj uvedený na obalu udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat.
 • Nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření.

 

KDY REKLAMOVAT:

 • Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
 • Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
 • V případě že zákazník přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 • V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

 

OZNÁMENÍ REKLAMACE:

 • Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.
 • petrbolek@seznam.cz
 • Tel.: +420 775 107 427
 • Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodejci jedním z následujících způsobů
 • Donést osobně na expedici e-shopu: CannMed Lectus s.r.o.-Tichá 544; 742 74 TICHÁ
 • Odeslat balíkem bez dobírky na adresu: CannMed Lectus s.r.o.-Tichá 544; 742 74 TICHÁ

 

V takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.

 • Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii pokladní účtenky nebo daňový doklad (fakturu). V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může vyhledat doklad o zaplacení sám prodávající. Není to však jeho povinností.
 • Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (minimálně jméno, příjmení, telefonní číslo a email).
 • Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

 

PRŮBĚH ŘEŠENÍ REKLAMACE:

 • Prodejce informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace.
 • Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.
 • O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.
 • V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).
 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

KDY NELZE REKLAMOVAT:

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:

 • použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů
 • zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.
 • vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
 • vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

VRÁCENÍ:

 • V případě, že chcete bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, zašlete zboží zpět s dokladem o koupi a vyplněným formulářem na výše uvedenou adresu.
 • Vracejte pouze nepoužité a neporušené zboží.

 

FORMULÁŘE:

Formulář pro reklamaci zde.

Formulář pro vrácení zde.